_S UCJS-10082
_G BLEACHHeattheSoul5

_C0  HP Max
_L 0x2042AA88 0x00000000
_L 0x2042C008 0x00000000

_C0  Reiatu Max
_L 0x0042B144 0x00000009
_L 0x0042C6C4 0x00000009

_C0  TAG Gauge Max
_L 0x204290AC 0x42C80000
_L 0x204290B4 0x42C80000
_L 0x104290C4 0x00002710

| 新しいページ | 編集 | 差分 | 編集履歴 | ページ名変更 | アップロード | 検索 | ページ一覧 | タグ | RSS | ご利用ガイド | 管理者に問合せ |
@wiki - 無料レンタルウィキサービス | プライバシーポリシー